Dyrektor Artystyczny Orquesta Sinfonica de Tenerife
© by
Michał Nesterowicz
 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Stopklatka.pl